Välkommen till SFAM-kongress 2023

Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj (med prekongress tisdag 9 maj). Successivt kommer färdiga programpunkter att presenteras på denna sida. Anmäl dig via kongressbyråns formulär!

Vill du presentera något med allmänmedicinskt fokus på kongressen? Skicka in ditt abstrakt!


Presenteras med stöd av

Se fler av våra samarbetspartners »