Kategorier
Okategoriserade

Louise Bringselius till kongressen

Nu kan vi presentera Louise Bringselius till kongressen.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har länge intresserat sig för frågor om styrning och ledarskap i offentlig sektor i sin forskning och år 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har haft ledande roller i allt från sjukvård till techsektor och rört sig mellan akademi och samhälle. Louise är även en uppskattad samhällsdebattör, kolumnist och författare. Bland annat har hon skrivit flera böcker om vikten av ett ledarskap präglat av tillit till välfärdens professioner och samhällets medborgare.

Louise kommer att föreläsa på onsdagen.