Abstraktinlämning

2023-02-01: Abstraktinlämning är nu stängd. Vi återkopplar när vi har hunnit gå igenom era bidrag!

Vi ser fram emot ett aktivt deltagande från många allmänläkare i Sverige på SFAM:s kongress. Du är varmt välkommen att anmäla din presentation oavsett om du har ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete eller har något annat av allmänmedicinsk relevans som du vill dela med dig av.

I abstraktsystemet kan du anmäla olika typer av presentationer:

Symposium: Ett symposium består av flera kortare föredrag och diskussioner mellan experter/föreläsare kring ett sammanhållet tema. Symposiet leds av en moderator. Publiken kan vanligen ställa frågor och delta i kortare diskussioner i slutet av symposiet. Vanligen 60–90 minuter.

Workshop: En workshop handlar om ett sammanhållet ämne. Publiken är aktiv och deltagande, exempelvis genom diskussioner eller praktiska övningar. En workshop kan inledas av en kortare föreläsning för att presentera ämnet, men huvudfokus ska ligga på deltagarnas aktiviteter. Vanligen 60–90 minuter.

Muntlig presentation: En kortare presentation av en föredragare som berättar om ett aktuellt projekt. Presentationerna kommer av arrangörskommittén att samlas kring olika teman. Vanligen 15 minuter.

Föreläsning: Längre presentation av en föredragare som berättar om ett aktuellt projekt eller om ett särskilt ämne med allmänmedicinsk relevans. Vanligen 30–60 minuter.

Poster: En poster är en presentation av ett projekt där en sammanfattning av metod och resultat presenteras på en tryckt plansch som hängs upp i en utställning. Presentatören finns tillgänglig vid sin poster vid angivna tider för att svara på frågor, och får tillfälle att kort muntligt presentera projektet för intresserade under posterutställningen. Däremellan kan besökare fritt gå runt och läsa posters. Format kommer att meddelas vid senare tillfälle.

Anmälan av presentationen sker i form av abstrakt på max 250 ord, och ska företrädesvis skrivas på svenska, men engelska accepteras också. Abstraktet skrivs med följande rubriker: Bakgrund/Syfte, Metod, Resultat och Konklusion (konklusion kan uteslutas vid symposium och workshop som presentationstyp). Även jäv ska anges. Abstraktet kommer sedan att stå i programmet, så det är viktigt att det utformas språkligt korrekt och innehållsmässigt på ett sätt som gör att kongressdeltagare förstår vad programpunkten kommer att innehålla.

Tveka inte att skicka in ditt bidrag! Alla bidrag kommer att granskas av kongressens vetenskapliga kommitté som består av SFAM:s forskningsråd och representanter från den lokala kongresskommittén och SFAM:s styrelse. Vi reserverar oss för att bidrag kan komma att nekas av kvalitets- eller utrymmesskäl. Sista inlämningsdag är 31 januari 2023 (förlängt) men skicka din anmälan i så god tid som möjligt!. Abstraktinlämning är nu stängd.