Kategorier
Okategoriserade

Programmet klarnar

Kongressprogrammet klarnar allt eftersom punkterna blir klara. Se Programmet, som uppdateras löpande!

Kategorier
Okategoriserade

Louise Bringselius till kongressen

Nu kan vi presentera Louise Bringselius till kongressen.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har länge intresserat sig för frågor om styrning och ledarskap i offentlig sektor i sin forskning och år 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har haft ledande roller i allt från sjukvård till techsektor och rört sig mellan akademi och samhälle. Louise är även en uppskattad samhällsdebattör, kolumnist och författare. Bland annat har hon skrivit flera böcker om vikten av ett ledarskap präglat av tillit till välfärdens professioner och samhällets medborgare.

Louise kommer att föreläsa på onsdagen.

Kategorier
Okategoriserade

Medicinhistoriker Maria Josephson föreläser 11/5

Maria Josephson är medicinhistoriker och disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2011 på avhandlingen Problem utan namn? Neuroser, stress och kön från 1950 till 1980 i Sverige. Sedan dess har hon varit verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Linköpings universitet och Södertörns högskola.

Hon är för närvarande knuten till Karolinska institutet och arbetar där inom området Medicinsk humaniora med särskild inriktning mot medicinhistoria, samt med tillgängliggörande av vetenskapligt kulturarv. Maria Josephson är även författare till boken Lex THX som utgavs 2022.

Kategorier
Okategoriserade

Anmäl dig till gruppseminarium kognitiv svikt

På onsdag förmiddag smygstartar kongressen med ett halvdagsseminarium om kognitiv svikt. Det kommer att bli 5 grupper med mål 4 personer/grupp, och alltså begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Klicka i under tillval när du anmäler dig till kongressen (det finns också möjlighet att klicka att du vill stå på väntelista i händelse av återbud).

Syfte: Seminarium där du genom att djupdyka i patofysiologi, anatomi och diagnoskriterier får praktisk användbar kunskap i att individanpassa utredning och sjukdomsspecifik läkemedelsbehandling av personer med kognitiv svikt

Metod: Aktivt smågruppsseminarium utifrån speciellt framtaget utbildningsplattform

Ledare: Elisabeth Londos, professor i Klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och Erik Stomrud, distriktsläkare i Emmaboda Hc, biträdande forskare vid klinisk minnesforskning Lunds universitet

Eftersom det är begränsat antal platser kommer det finnas en väntelista och ev sent återbud måste meddelas sofia.t.eriksson@gmail.com så snart som möjligt.

Kategorier
Okategoriserade

Abstraktinlämning är stängd

Nu är abstraktinlämningen stängd inför kongressen. Vi återkopplar när vi har hunnit gå igenom alla bidrag.

Kategorier
Okategoriserade

Sjung med SFAM-kören!

SFAM är den enda specialistförening som har en egen kör och den har funnits i mer än 20 år nu. Den existerar bara några korta dagar vid våra möten. Vi träffas och repeterar två gånger på plats och uppträder inför kollegorna vid torsdagens middag eller som avslutning på dagarna. ”Bort allt vad oro gör” har blivit vår signaturmelodi och den har vi sjungit alla gånger vi varit med. Därutöver ytterligare 3-4 enkla låtar som körledaren Lars Englund, allmänläkare i Borlänge, väljer ut. Ni får noter utskickade innan. Även om ni inte är vana körsångare brukar det bli bra.

Om du vill vara med och sjunga kan ska du anmäla dig till Lars Englund på englund1@telia.com Ange gärna vilken stämma du vill sjunga.

Kategorier
Okategoriserade

Nu kan du anmäla dig!

Anmäl dig till kongressen här!

Kategorier
Okategoriserade

Deadline för abstrakt förlängd

Skicka in ditt abstrakt senast 31 januari!

Kategorier
Okategoriserade

Jonna Bornemark avslutningstalar

Vi har glädjen att meddela att Jonna Bornemark, professor i filosofi och författare, avslutningstalar på kongressens fredagsförmiddag.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och författare till flera bästsäljande och mycket uppmärksammade böcker, såsom Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömetDet omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde och Jag är himmel och hav – en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. I september 2019 höll hon tal inför riksmötets öppnande och hon medverkar och skriver regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och Dagens Nyheter. Jonna Bornemark verkar också som gästprofessor vid Institute for Public Affairs vid Lunds universitet och forskar på temat Artificiell intelligens och omdöme och 2010 disputerade hon med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet.

Kategorier
Okategoriserade

Deltagaravgift publicerad

Nu är deltagaravgift för kongressen publicerad på anmälningssidan. Själva anmälningsformuläret publiceras så snart det är klart.