Ninasidan

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor-EKG med Zenicor tum-EKG™ och Zenicor Flex-EKG™ är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG™ och Zenicor Flex-EKG™ hanteras i samma system/plattform, Zenicor View™. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med Zenicor Direct™, för att även tillhandahålla lösningar med EKG-tolkning och apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt EU-regelverket MDR.


HemoCue AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för medicinsk diagnostik vid patientnära testning.
Det grundläggande konceptet bakom HemoCues produkter är att patientnära utföra viktiga och vanliga tester i blod och urin med svar av laboratoriekvalitet utan att försämra den noggrannhet och precision som erbjuds vid laboratorier för klinisk kemi.
Tester som är snabba och enkla att utföra – av alla.
HemoCue fyllde 2022 40 år, och har mycket lång erfarenhet av de områden vi är verksamma i.

Medibas – Sveriges mest omfattande medicinska kunskapsstöd för vården!

Kunskapsstödet tillhandahåller allt du behöver veta om sjukdomar, behandlingar, symtom, differentialdiagnoser samt mycket mer.

70% av primärvården har idag tillgång till Medibas!

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan.