Om kongressen

Svensk Allmänmedicinsk Kongress hålls årligen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. 2023 arrangeras kongressen av SFAM:s lokalförening Södra Kalmar Län.

Kongressen riktar sig till läkare som är eller har varit yrkesverksamma inom allmänmedicin, men även andra läkare med specialintresse för allmänmedicin är välkomna.
Förkongressen på tisdagen riktar sig till ST-läkare inom allmänmedicin. Se programmet här!