Kongressprogram onsdag

Onsdag förmiddag

TidFoajénKronanGrupprumB10Glasverandan 1Glasverandan 2Glasverandan 3Foajen plan 4
08:00-09:30Nätverk för allmänläkar-konsulterSeminarium kognitiv svikt Erik Stomrud & Elisabet LondosExaminandmöte (8:30-10:00)
09:30-10:00Fika
10:00-12:00Fortbildningsrådet / nätverket för fortbildnings-samordnareSeminarium kognitiv svikt, fortsRådet för sköra äldre i primärvårdenStudierektors-nätverketExaminandmöte (10:30-12:00)Examinators-möteOrdförande-möte
Med reservation för ändringar.

Lunch, registrering kl 11:50-13:00

Onsdag eftermiddag

TidProgrampunktLokal
13:00-13:10Välkomsttal, introduktionRomanhallen
13:10-13:30Allmennlegens rolle i endringens tid Anna StavdalRomanhallen
13:30-13:50Den underbara allmänmedicinen Kjell JohanssonRomanhallen
13:50-14:00Bensträckare
14:00-14:45Tillitsbaserad ledning & styrning Louise BringseliusRomanhallen
14:45-15:15FikaFoajén
15:15-16:00Parallella föreläsningar och seminarium,
se nedan
Med reservation för ändringar.

Parallella föreläsningar och seminarium

TidRomanhallenKronanGrupprumGlasverandan 1Glasverandan 2Glasverandan 3
15:15-16:00Workshop Tillitsbaserad ledning & styrning Louise BringseliusPresentationer av aktuell forskning
Maria Fröberg
Marek Czajkowski
Lars Garpenhag
Hur kan utbildningsmaterial för PrimärvårdsKvalitet bli roligt & användbart? Susanne Steen, Eva Arvidsson, Malin AndréÖverförskrivning av protonpumps-hämmare – kopplat till misskötsel av GERD-patienten Greger LindbergBeteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom Erik Stomrud & Elisabet LondosVad kan SFAM göra för att stärka relationskompetensen i svensk allmänmedicin? Nikos Georgiannos m fl
15:15-15:30Pågående och genomgången Covid-19 hos hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhusen i Region Stockholm – epidemins första våg, juni 2020 Maria Fröberg
15:30-15:45Intressekonflikter i systematiska översikter om interventioner vid sex vanliga primärvårdsdiagnoser Marek Czajkowski
15:45-16:00Primärvårdens betydelse för personer med cancerdiagnos: En kvalitativ studie av patientens upplevelser Lars Garpenhag
Med reservation för ändringar.

Kvällsprogram

16:00-18:00Årsmöte FUM
16:15Stadsvandring
Fri tid, tillgång till Länsmuséet till kl 20:00
19:00Kvällsmingel på Teatervallen
Med reservation för ändringar.