Programmet

Redan på tisdag 9 maj inleder vi med prekongress för ST-läkare. Prekongressen hålls på anrika Kalmar Slott och börjar med lunch kl 12. Kvällen avslutas med mingel på slottet.

Det officiella kongressprogrammet börjar på onsdag med lunch, men redan på onsdagsförmiddagen hålls en del nätverksmöten under SFAM-paraplyet, samt ett gruppseminarium om kognitiv svikt

Onsdagen avslutas med mingel på Teatervallen.

På torsdagen pågår kongressprogrammet från morgon till eftermiddagen, och på kvällen blir det jubileumsbankett på Kalmarsalen. De examinander som gör specialistexamen har ett eget schema under torsdagen.

Kongressprogrammet avslutas till lunch på fredagen, då vi erbjuder lunchlåda.

Nedan finner du ett preliminärt dag-för-dag-program i tabellform, och under det presenteras en del av våra färdiga programpunkter löpande. På separata sidor presenteras mer detaljerat schema för onsdagen och torsdagen.


Prekongressprogram tisdag 9 maj

TidProgrampunktSal
12:00-13:00Lunch, registreringKalmar Slott
13:00-14:00Workshop Hållbart arbetsliv, Björn EnglundKalmar Slott
14:00-14:10Bensträckare
14:10-15:00Workshop Patientsäkerhet, diagnostiska fel & misstag Inger Landgren & Sofia Eriksson
15:00-15:30FikaKalmar Slott
15:30-16:30Forts workshop Patientsäkerhet…Kalmar Slott
16:30-19:00Fri tid, möjlighet att anmäla sig till stadsvandring
19:00Kvällsmingel på SlottetKalmar Slott
Med reservation för ändringar.

Kongressprogram onsdag 10 maj

TidProgrampunktLokal
08:00-12:00Seminarium kognitiv svikt samt Examinandmöte, se detaljschema
09:30-10:00FikaFoajén
10:00-12:00Ordförandemöte, studierektorsmöte
Möten för olika SFAM-råd och -nätverk
11:50-13:00Lunch
13:00-13:50InvigningstalRomanhallen
13:50-14:00Bensträckare
14:00-14:45Tillitsbaserad ledning och styrning Louise BringseliusRomanhallen
14:45-15:15FikaFoajén
15:15-16:00Parallella seminarium, se detaljschema
16:00-18:00Årsmöte FUM
16:15Möjlighet att delta på stadsvandring
Fri tid, tillgång till Länsmuséet tom 20:00
19:00Kvällsmingel på TeatervallenTeatervallen
Med reservation för ändringar.

Kongressprogram torsdag 11 maj

TidProgrampunktLokal
Löprunda
08:00-09:30Parallella seminarium, se detaljschemaRomanhallen
09:30-09:50FikaFoajén
09:50-11:50Presentation av specialistexamens-
uppsatser
11:50-13:00LunchHotell
13:00-14:00Vid medicinens gränser: diagnoser, sjukdomsbilder och omstridda terapier under 1900-talet Maria JosephsonRomanhallen
14:00-14:15Bensträckare
14:15-15:00Parallella seminarium, se detaljschema
15:00-15:30Fika & postervisningFoajén bl a
15:30-16:30Parallella seminarium, se detaljschema
Fri tid
18:30Bankett KalmarsalenKalmarsalen
Med reservation för ändringar.

Kongressprogram fredag 12 maj

TidProgrampunktLokal
08:20-08:50Årets avhandling: Proaktiv vård för sköra äldre – hur når vi dit? Magnus NordRomanhallen
08:50-09:00Bensträckare
09:00-09:30JubileumskavalkadRomanhallen
09:30-10:00FikaFoajén
10:00-11:30Hur utvecklar vi vårt omdöme bortom förpappring och mäthets? Jonna BornemarkRomanhallen
11:30-12:00AvslutningRomanhallen
12:00Utvärdering, grab and go-lunchFoajén
Med reservation för ändringar.

Onsdag:

Elisabet Londos

Kognitiv svikt. Halvdagsseminarium kl 08-12

5 grupper med mål 4 personer/grupp. Maxantal 20 anmälda

Syfte: Seminarium där du genom att djupdyka i patofysiologi, anatomi och diagnoskriterier får praktisk användbar kunskap i att individanpassa utredning och sjukdomsspecifik läkemedelsbehandling av personer med kognitiv svikt

Erik Stomrud

Metod: Aktivt smågruppsseminarium utifrån speciellt framtaget utbildningsplattform

Ledare: Elisabeth Londos, professor i Klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och Erik Stomrud, distriktsläkare i Emmaboda Hc, biträdande forskare vid klinisk minnesforskning Lunds universitet

Eftersom det är begränsat antal platser kommer det finnas en väntelista och ev sent återbud måste meddelas sofia.t.eriksson@gmail.com så snart som möjligt.

Invigning, tal av Anna Stavdal och Kjell Johansson

Anna Stavdal

Anna Stavdal talar under rubriken Allmennlegens rolle i endringens tid. Anna Stavdal är allmänläkare i Oslo sedan närmare 35 år, lärare för medicinstudenter sedan 1996 och auktoriserad vägledare i allmänmedicin. Hon deltar aktivt i hälsopolitisk debatt, och skrev t ex i sju år återkommande spalter om hälsofrågor i Norges största tidning.

Anna Stavdal är också tidigare ledare för Norsk selskap for allmenmedisin (NSAM, nu NFA), var första ordförande och en av arkitekterna bakom Nordisk Federasjon for allmennmedisin (NFGP), vicepresident för WONCA Europe från 2010 och president mellan 2016 och 2019, President Elect för WONCA World 2018, och president 2021.

Ett huvudintresse i hennes utvecklingsengagemang har varit allmänmedicinens kärnvärden, att förstå allmänläkarens roll och att definiera den i takt med samhällsutvecklingen.

Kjell Johansson

Den underbara allmänmedicinen är titeln på Kjell Johanssons kåseri. Kjell Johansson är distriktsläkaren som stannade kvar i sin hembygd och där tjänstgjort i 36 år på samma vårdcentral. Han har följt generationer av patienter i glädje och sorg och fått ynnesten att uppleva den fantastiska allmänmedicinska specialitén under lång tid med alla dess styrkor, inte minst relationskontinuiteten.

Louise Bringselius
Louise Bringselius

Louise Bringselius. Eftermiddag.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har länge intresserat sig för frågor om styrning och ledarskap i offentlig sektor i sin forskning och år 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har haft ledande roller i allt från sjukvård till techsektor och rört sig mellan akademi och samhälle. Louise är även en uppskattad samhällsdebattör, kolumnist och författare. Bland annat har hon skrivit flera böcker om vikten av ett ledarskap präglat av tillit till välfärdens professioner och samhällets medborgare.


Torsdag:

Maria Josephson
Maria Josephson. Foto: Kajsa Göransson

Maria Josephson. Eftermiddag.

Maria Josephson är medicinhistoriker och disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2011 på avhandlingen Problem utan namn? Neuroser, stress och kön från 1950 till 1980 i Sverige. Sedan dess har hon varit verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Linköpings universitet och Södertörns högskola.

Hon är för närvarande knuten till Karolinska institutet och arbetar där inom området Medicinsk humaniora med särskild inriktning mot medicinhistoria, samt med tillgängliggörande av vetenskapligt kulturarv. Maria Josephson är även författare till boken Lex THX som utgavs 2022.


Fredag:

Magnus Eriksson
Birgitta Hovelius
Göran Sjönell
Carl Edvard Rudebeck

Jubileumskavalkad – SFAM 50 år

En jubileumskavalkad där sex veteraner i SFAM med erfarenheter och minnen från utvecklingen av svensk allmänmedicin under 50 år ställer frågor om framtiden. Vad kan vi lära av historien för att stärka forskningen, utbildningen och fortbildningen? Hur ska vi agera för att allmänmedicinen i praktiken blir basen i vårdsystemet?

Margareta Troein
Jonas Sjögreen

Magnus Eriksson, tidskriftens förste redaktör och ”Kvartersdoktorn” i TV
Birgitta Hovelius, professor em i allmänmedicin
Carl Edvard Rudebeck, pensionerad professor i allmänmedicin
Göran Sjönell, fd ordförande i SFAM och fd president i Wonca
Margareta Troein, professor em i allmänmedicin, fd ordförande i SLS
Moderator Jonas Sjögreen, fd ordförande i SFAM

Jonna Bornemark
Jonna Bornemark. Fotograf: Robert Blombäck

Jonna Bornemark. Förmiddag.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och författare till flera bästsäljande och mycket uppmärksammade böcker, såsom Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömetDet omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde och Jag är himmel och hav – en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. I september 2019 höll hon tal inför riksmötets öppnande och hon medverkar och skriver regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och Dagens Nyheter. Jonna Bornemark verkar också som gästprofessor vid Institute for Public Affairs vid Lunds universitet och forskar på temat Artificiell intelligens och omdöme och 2010 disputerade hon med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet.

Om programpunkten: Hur utvecklar vi vårt omdöme bortom förpappring och mäthets?
Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Jonna Bornemark kommer med handfasta råd om hur vi tillsammans kan utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra, känna tillit och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.