Samarbetspartners

Här presenterar vi några av kongressens sponsorer och samarbetspartners.


Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Bolaget har funnits i över 60 år och våra cirka 1 000 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Praktikertjänst finns av ett enda skäl: att skapa förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt. Vi har också som mål att bli branschens bästa arbetsgivare. Var femte vårdpatient i Sverige besöker någon av våra mottagningar och vi har de mest nöjda patienterna i Sverige. Det är något vi är stolta över och det är tack vare våra medarbetare som vi kan fortsätta ligga högt i alla mätningar. Vi fortsätter att växa och söker fler som vill bli del av Sveriges största privata vårdbolag.

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor-EKG med Zenicor tum-EKG™ och Zenicor Flex-EKG™ är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG™ och Zenicor Flex-EKG™ hanteras i samma system/plattform, Zenicor View™. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med Zenicor Direct™, för att även tillhandahålla lösningar med EKG-tolkning och apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt EU-regelverket MDR.


HemoCue AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för medicinsk diagnostik vid patientnära testning.

Det grundläggande konceptet bakom HemoCues produkter är att patientnära utföra viktiga och vanliga tester i blod och urin med svar av laboratoriekvalitet utan att försämra den noggrannhet och precision som erbjuds vid laboratorier för klinisk kemi.

Tester som är snabba och enkla att utföra – av alla.

HemoCue fyllde 2022 40 år, och har mycket lång erfarenhet av de områden vi är verksamma i.

A Novel Anti-Reflux Device: RefluxStop™ is an innovative implantable device that has the potential to create a paradigm shift in anti-reflux surgery as supported by clinical trial results. Its unique mechanism of action restores the body’s natural physiology, resolving acid reflux, a treatment field with over 1 billion sufferers. Visit https://www.implantica.com/im-refluxstop/ to learn more about RefluxStop, a medical device that has all the attributes to become the standard of care in acid reflux treatment.

Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi tio vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i Karlskrona. Vi erbjuder en lättillgänglig och trygg vård, såväl fysiskt som digitalt.

Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande.

Missa inte heller alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om olika tjänster är du varmt välkommen att kontakta oss!

Medibas – Sveriges mest omfattande medicinska kunskapsstöd för vården!

Kunskapsstödet tillhandahåller allt du behöver veta om sjukdomar, behandlingar, symtom, differentialdiagnoser samt mycket mer.

70% av primärvården har idag tillgång till Medibas!

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan.

SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/ demenssjukdomar
SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som funnits sedan 2007 och är idag ett av världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar. Med hjälp av SveDem finns möjligheten att samla in rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.
SveDems mål är att uppnå jämlik vård och omsorg av hög kvalitet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i Sverige.
Ambitionen är att följa personen från diagnosen genom hela vårdkedjan, SveDem finns därför i såväl specialistvård och primärvård som kommunal verksamhet.
Anslutna enheter får:
– Struktur för utredning och uppföljning
– Se sin följsamhet till Socialstyrelsens indikatorer med nationella målnivåer
– Se sin följsamhet till vårdförloppet Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
– Resultatrapporter – en möjlighet att identifiera och följa upp förbättringsområden

Lipus AB är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser och kongresser för läkare. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen. Lipus verksamhet syftar till att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Detta bidrar till att trygga en framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet.


Vill du också synas här? Kontakta oss snarast!