Prekongress för ST-läkare tisdag eftermiddag 23 april

Hållbart allmänmedicinskt arbetssätt – hur använder vi våra tester bäst?

Utredning med provtagning och diagnostiska undersökningar är en grundläggande del i det allmänmedicinska arbetet. Antalet potentiella utredningar, och dess känslighet, ökar med teknisk utveckling – något som ger både nya möjligheter och nya utmaningar. Dessa är särskilt viktiga att ha kunskap om i arbetet på vårdcentralen med dess oselekterade population. Under eftermiddagen ges en grund för allmänmedicinska arbetssätt i utredningsarbete; sedan berörs särskilda frågor inom provtagning, klinisk fysiologi och radiologi. Slutligen presenteras initiativet Kloka Kliniska Val – som berör frågorna kring hållbara utredningar som gör nytta för patienten.


Glöm inte bort kvällens mingel, se HÄR!

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet

Johan Birging Hultegård
E-post: kongress@sfam.se

Karin Salomonsson Wohlin
David Gyll
Anna Svensson
Elin Gahm
Mikael in de Betou
Natasha Brieger Noack

Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay
E-post: congress.se@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tis - tors kl. 9.00 - 12.00) 

Reed & Mackay

Datum 

24–26 april 2024 med prekongress 23 april

Arrangeras av